Wilt u ook uw legitieme portie aanvragen?

Wilt u ook uw legitieme portie aanvragen?

Is er binnen uw familie iemand overleden en is er nu een erfenis te verdelen? Dan kan het zijn dat u tot de ontdekking komt dat u van de erfenis bent uitgesloten. Veel mensen denken dat het in Nederland voldoende is om een testament op te stellen waarin zij bepalen dat een bepaald familielid geen deel van de erfenis zal ontvangen. De redenen voor deze uitsluiting kunnen talrijk zijn en daar zullen wij hier dan ook niet veel verder op ingaan. Wat belangrijk is om te weten, is dat u in Nederland niet iemand kunt uitsluiten van de erfenis. Iedereen die aan u verwant is binnen directe kring, kan namelijk zijn of haar legitieme portie opeisen. Veel mensen zijn hier niet goed van op de hoogte en dat betekent dat zij vaak veel geld mislopen. Dat is jammer want wie kan er iets op tegen hebben om geld te ontvangen. Wij willen u daarom in deze korte tekst graag wat meer toelichting geven over het legitieme portie dat u kunt aanvragen. Het is namelijk wettelijk zo geregeld dat u, ondanks alle omstandigheden, altijd aanspraak blijft maken op uw legitieme portie. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat u niet zonder reden wordt uitgesloten van de erfenis. Het is namelijk niet per se aan de overledene om te bepalen wat er met zijn of haar geld gebeurt. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar in praktijk betekent het dat een kind of een partner altijd recht blijft houden op een deel van de erfenis. Het is echter wel belangrijk om op te merken dat het geen eenvoudige procedure is om uw legitieme portie op te eisen. Vaak brengt dit veel gedoe met zich mee aangezien de gevende partij vaak niet bereid is om u uw legitieme portie te geven. Wij van Legitieme.info kunnen u echter de begeleiding bieden die u nodig heeft en vandaar dat wij u ook van harte zouden willen uitnodigen om een keer naar onze site te komen kijken. Op legitieme.info kunt u namelijk meer over ons te weten komen.

U houdt altijd het recht op uw legitieme portie

Wat er ook is gebeurd binnen een familie, het is bijna nooit mogelijk om iemand geheel uit te sluiten van de erfenis. Dat wil zeggen dat u er wel voor kunt zorgen dat er geen goederen naar de uitgesloten persoon gaan, maar dat u niet kunt voorkomen dat uw geld verdeeld wordt over de persoon die u het niet gunt. Dit is in het recht opgenomen. Het deel waar iedereen altijd recht op heeft, noemen wij het legitieme portie. Dit deel kunt u altijd ontvangen. Uiteraard is het de moeite waard om te kijken naar de hoeveelheid geld die u kunt ontvangen door middel van het opeisen van uw legitieme portie. Het is namelijk zo dat wanneer het bedrag weinig voorstelt, wij u zouden willen afraden om uw aandeel op te eisen aangezien het vaak een lange procedure is. Mocht u graag onze hulp willen inschakelen tijdens dit gehele proces, dan raden wij u aan om snel even naar onze site te komen kijken. Het adres van onze pagina is Legitieme.info.

Wij kunnen voor u de juiste procedures opstarten

Bent u momenteel verwikkeld in een erfkwestie? Dan kunnen wij waarschijnlijk veel voor u betekenen. Wij nodigen u uit om een keer contact met ons te komen opnemen om meer te horen over:

  • de procedure die wij kunnen opstarten
  • de mogelijkheden om uw deel op te eisen
  • advies over hoe te handelen in dit conflict

Kijk snel even op Legitieme.info.