Transitie jeugdzorg

Er gaat veel veranderen in de jeugdzorg. De gemeente krijgt de regie en de jeugdzorg valt daarmee niet langer onder de verantwoordelijkheid van de provincie.
Dat betekent nogal wat voor jongeren en hun ouders. Daarom hebben Zorgbelang Zuid-Holland, het Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg en JSO samen met cliënten, jongeren- en cliëntenraden
van (jeugdzorg-)instellingen, medewerkers en enkele leden van Wmo-raden geïnventariseerd wat jongeren (en ouders) belangrijk vinden bij de transitie van de Jeugdzorg. Dat heeft zich gevormd in een provinciale top 10 van wensen. Over deze tien punten zijn er door jongeren en ouders filmpjes gemaakt. Deze kun je hieronder zien: